Taşeron İşçilerin Kadroya Geçirilme Süreci

 

SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇİRE SÜRESİ

İŞLEM SÜRE TARİH ARALIĞI AÇIKLAMA
Başvuru 10 GÜN 02.01.2018-11.01.2018  

Zorunlu

Tespit Komisyonunun İncelenmesi ve Hak Sahiplerinin İlanı 27 GÜN 19.01.2018-15.02.2018  

Tavsiye

İlana İtiraz 3 GÜN 16.02.2018-18.02.2018  

Tavsiye

İtirazın İncelenmesi, Kesin Listenin İlanı 5 GÜN 19.02.2018-23.02.2018  

Tavsiye

Sınavın Gerçekleştirilmesi 15 GÜN 24.02.2018-10.03.2018  

Tavsiye

Sınav Kuruluna İtiraz 4 GÜN 11.03.2018-15.03.2018  

Tavsiye

İtirazın İncelenmesi, Kesin Listenin İlanı 5 GÜN 15.03.2018-20.03.2018  

Tavsiye

Hak Sahiplerinin Topluca İşçi Kadrosuna Geçirilmesi İçin Son Gün  

02.04.2018